Zapisy

Zapisz się przez formularz

Opłać bieg

1 TURA

40 Pakiet
  • Udział w biegu
  • Koszulka techniczna
  • Pomoc Marysi

2 TURA

50 Pakiet
  • Udział w biegu
  • Koszulka techniczna
  • Pomoc Marysi

3 TURA

60 Pakiet
  • Udział w biegu
  • Koszulka techniczna
  • Pomoc Marysi

W tym roku opłacić swoje uczestnictwo można na dwa sposoby

Poprzez wyrobienie legitymacji
Klubu AZS UE Wrocław

Poprzez wykonanie przelewu
na rachunek bankowy

W tym celu należy wejść na stronę http://azs.wroclaw.pl/legitymacja-azs/. W kolumnie „ZAŁOŻENIE NOWEJ LEGITYMACJI” nacisnąć „wyrób legitymację”. Dalej wybrać „Legitymacja ISIC AZS” (dla osób posiadających status studenta) lub „Legitymacja AZS”, a później interesujący nas pakiet ubezpieczenia (już najniższe „NNW 6 500 PLN” zapewnia udział w biegu).

Należy wypełnić formularz (w polu „Sekcja” można wybrać dowolną opcję).

Wydrukowany formularz wraz z jednym zdjęciem oraz odpowiednią kwotą w gotówce (40zł opłaty legitymacyjnej + dopełnienie do ceny za bieg w danym miesiącu, czyli np. robiąc to w marcu należy zapłacić 40zł za legitymację + 10zł dopełnienia do ceny pakietu) należy dostarczyć do biura znajdującego się w budynku SWFiS (http://www.swfis.ue.wroc.pl/). Podczas składania formularza w sekretariacie należy zaznaczyć, że chce się wziąć udział w V Wrocławskim Biegu Akademickim.

UWAGA: Osoby, które od dnia 1.02 opłacą składkę członkowską Klubu AZS UE WROC mogą pobiec bez uiszczania opłaty startowej. Wystarczy, że zgłoszą taką chęć w sekretariacie AZS’u w budynku SWFiS.

Odbiorca: KLUB SPORTOWY AZS WE WROCŁAWIU

Nr rachunku: 52 1090 2590 0000 0001 3577 8206

W tytule wpisując Imię i Nazwisko Zawodnika z dopiskiem V WBA

Następnie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: kontakt@biegakademicki.pl.

Pod uwagę brana jest data wykonania przelewu na przesłanym potwierdzeniu wpłaty.

Facebook